پوستر فیلم  تجارتخانه بوشی

تجارتخانه بوشی

Bushi Trading House

مستندایرانی
.27دقیقه
مستند «تجارتخانه بوشی» داستان یک تاجر ساکن شهر حلب به نام «عمو رجب» و خانواده اش است که درگیر جنگ سوریه با داعش هستند.

تصاویر و جزییات مستند تجارتخانه بوشی

 مستند تجارتخانه بوشی
 مستند تجارتخانه بوشی
 مستند تجارتخانه بوشی
 مستند تجارتخانه بوشی
 مستند تجارتخانه بوشی

عوامل سازنده مستند تجارتخانه بوشی

درباره مستند تجارتخانه بوشی

مستند «تجارتخانه بوشی» داستان یک تاجر ساکن شهر حلب به نام «عمو رجب» و خانواده اش است که درگیر جنگ سوریه با داعش هستند.