پوستر فیلم  دختران ابر قهرمان: فرار مغز ها

دختران ابر قهرمان: فرار مغز ها

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و7دقیقه
انیمیشن «دختران ابر قهرمان: فرار مغزها» درباره سه قهرمان دختر متشکل از «زن شگفت انگیز»، «سوپرگرل» و «دختر خفاشی» است. بازی های ذهنی تازه زمانی شروع می شوند که این سه دختر هیچ خاطره ای از اعمال ناپسندی که مسئولیت آن ها را بر عهده داشتند، ندارند. اما این اعمال زندگی آن ها را تغییر داده است.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن دختران ابر قهرمان: فرار مغز ها

Todd Grimes
Rick Morales
Michael A. Levine
Robert Ehrenreich

خلاصه محتوا

انیمیشن «دختران ابر قهرمان: فرار مغزها» درباره سه قهرمان دختر متشکل از «زن شگفت انگیز»، «سوپرگرل» و «دختر خفاشی» است. بازی های ذهنی تازه زمانی شروع می شوند که این سه دختر هیچ خاطره ای از اعمال ناپسندی که مسئولیت آن ها را بر عهده داشتند، ندارند. اما این اعمال زندگی آن ها را تغییر داده است.