گرینلندGreenland

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  گرینلند

کارگردان: Ric Roman Waugh

115
فارسی
فیلم «گرینلند» داستان خانواده ای است که برای بقا در برابر قطعاتی از یک شهاب سنگ که قرار است به زمین برخورد کند و باعث انقراض بشریت خواهد شد تلاش می کنند تا زنده بمانند. «...
Chris Sparling
David Buckley
Gabriel Fleming