پوستر فیلم  گرینلند

گرینلند

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «گرینلند» داستان خانواده ای است که برای بقا مبارزه می کنند. قطعاتی از یک شهاب سنگ که قرار است به زمین برخورد کند و باعث انقراض بشریت شود. «جان گریتی» یک سفر مخاطره‌ آمیز را شروع می کند تا امنیت همسر و پسرش را فراهم کند تا قبل از این که دیر شود، به پناهگاهی در «گرینلند» برسند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم گرینلند

Ric Roman Waugh
Chris Sparling
David Buckley
Gabriel Fleming

خلاصه محتوا

فیلم «گرینلند» داستان خانواده ای است که برای بقا مبارزه می کنند. قطعاتی از یک شهاب سنگ که قرار است به زمین برخورد کند و باعث انقراض بشریت شود. «جان گریتی» یک سفر مخاطره‌ آمیز را شروع می کند تا امنیت همسر و پسرش را فراهم کند تا قبل از این که دیر شود، به پناهگاهی در «گرینلند» برسند.