پوستر فیلم  گرینلند

گرینلند

Greenland

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «گرینلند» داستان خانواده ای است که برای بقا مبارزه می کنند. قطعاتی از یک شهاب سنگ که قرار است به زمین برخورد کند و باعث انقراض بشریت شود. «جان گر...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم گرینلند

 فیلم گرینلند
 فیلم گرینلند
 فیلم گرینلند
 فیلم گرینلند
 فیلم گرینلند

عوامل سازنده فیلم گرینلند

Ric Roman Waugh
Chris Sparling
David Buckley
Gabriel Fleming

درباره فیلم گرینلند

فیلم «گرینلند» داستان خانواده ای است که برای بقا مبارزه می کنند. قطعاتی از یک شهاب سنگ که قرار است به زمین برخورد کند و باعث انقراض بشریت شود. «جان گریتی» یک سفر مخاطره‌ آمیز را شروع می کند تا امنیت همسر و پسرش را فراهم کند تا قبل از این که دیر شود، به پناهگاهی در «گرینلند» برسند.