اختاپوس
بستن

اختاپوسoctopus

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  اختاپوس
پیش نمایش

کارگردان: مهدی انصاری

محصولایران
چه شد که صنعت خودرو کشور در این منجلابی که همه آن را میشناسیم فرو رفته است؟ مقصر این نارضایتی چه کسانی هستند؟ و در پشت پرده این صنعت پول ساز چه کسانی با لبخند، نظاره گر اعتراضات ما هستند؟ مستند «اختاپوس» به بررسی موضوع صنعت مافیای خودرو در کشور از اوایل انقلاب تا امروز می پردازد.
مهدی انصاری
فیلم‌های پیشنهادی