پوستر فیلم  روحانی دریا

روحانی دریا

The Clergyman of the Sea

مستندایرانی
.45دقیقه
مستند «روحانی دریا» به کار و فعالیت تبلیغی یکی از روحانیون اعزامی از قم به نام «حجت الاسلام سید علی موسوی» می‌پردازد که سکوی گازی ایران در خلیج فارس ر...

عوامل سازنده مستند روحانی دریا

درباره مستند روحانی دریا

مستند «روحانی دریا» به کار و فعالیت تبلیغی یکی از روحانیون اعزامی از قم به نام «حجت الاسلام سید علی موسوی» می‌پردازد که سکوی گازی ایران در خلیج فارس را برای این کار انتخاب کرده است. دوراهی ماندن بر سکو یا بازگشت به شهر برای این مبلغ دینی وجود دارد.