پوستر فیلم  مخصوصا موسیقی

مخصوصا موسیقی

Especially Music

فیلم کوتاهایرانی
.13دقیقه
انیمیشن کوتاه «مخصوصا موسیقی» ماجرای سه سارق حرفه ای که تا حالا هم دیگر را ندیدند،تصمیم می گیرند در یک روز مشخص از موزه سرقت کنند و پول ها را بین خ...

عوامل سازنده فیلم کوتاه مخصوصا موسیقی

سینا عطاییان
سینا عطاییان

درباره فیلم کوتاه مخصوصا موسیقی

انیمیشن کوتاه «مخصوصا موسیقی» ماجرای سه سارق حرفه ای که تا حالا هم دیگر را ندیدند،تصمیم می گیرند در یک روز مشخص از موزه سرقت کنند و پول ها را بین خودشان تقسیم کنند.