سفر سرخSafar Sorkh

لیست من
پوستر فیلم  سفر سرخ

کارگردان: حمید فرخ نژاد

محصولایران
در روز سقوط خرمشهر تعدادی نیروی های مردمی به همراه دو مجروح و دو پرستار و گروهی از مردم به قصد خروج از شهر به پلی می رسند که به دست نیروهای ارتش عراق افتاده است...