پوستر فیلم  مهاجر

مهاجر

The Immigrant

فیلمایرانی
.1ساعت و29دقیقه
فیلم «مهاجر» درباره هواپیماهای بدون سرنشین «مهاجر» است که از روی زمین کنترل می‌ شود و جهت انجام عملیات شناسایی در پشت خطوط دشمن به کار گرفته می‌ شوند....

تصاویر و جزییات فیلم مهاجر

 فیلم مهاجر
 فیلم مهاجر
 فیلم مهاجر
 فیلم مهاجر
 فیلم مهاجر

عوامل سازنده فیلم مهاجر

درباره فیلم مهاجر

فیلم «مهاجر» درباره هواپیماهای بدون سرنشین «مهاجر» است که از روی زمین کنترل می‌ شود و جهت انجام عملیات شناسایی در پشت خطوط دشمن به کار گرفته می‌ شوند. به دلیل برد محدود دستگاه کنترل، خلبانان در دو ایستگاه مقابل، رو در روی هم و در خطوط دشمن مستقر می‌ شوند.