پوستر فیلم  عصر جدید

عصر جدید

برنامه ترکیبیایرانی
.50دقیقه
برنامه «عصر جدید» اولین و بزرگترین برنامه استعداد یابی ایران است، که با حضور استعدادهای ویژه از سراسر کشور برگزار شد، و حضور داورانی مانند «رویا نونهالی» «آریا عظیمی ‌نژاد» «سید بشیر حسینی» «امین حیایی» و اجرای «احسان علیخانی» به هیجان این برنامه بیش از پیش افزوده.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده برنامه ترکیبی عصر جدید

خلاصه محتوا

برنامه «عصر جدید» اولین و بزرگترین برنامه استعداد یابی ایران است، که با حضور استعدادهای ویژه از سراسر کشور برگزار شد، و حضور داورانی مانند «رویا نونهالی» «آریا عظیمی ‌نژاد» «سید بشیر حسینی» «امین حیایی» و اجرای «احسان علیخانی» به هیجان این برنامه بیش از پیش افزوده.