فیتیله و ماه پیشونی
بستن
پوستر فیلم  فیتیله و ماه پیشونی

فیتیله و ماه پیشونی

فیلمایرانی
.2ساعت
فیلم «فیتیله و ماه پیشونی» داستان «ماه پیشونی» که توسط آدم هایی ربوده شده و بچه های مهد کودک از گروه فیتیله ها می خواهند تا ماه پیشونی را پیدا کرده و به قصه برگردانند. گروه فیتیله ها در این راه با ماجراهای مهیجی روبرو می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم فیتیله و ماه پیشونی

آرش معیریان
سید احمد نجفی
سعید ذهنی
آرش معیریان

خلاصه محتوا

فیلم «فیتیله و ماه پیشونی» داستان «ماه پیشونی» که توسط آدم هایی ربوده شده و بچه های مهد کودک از گروه فیتیله ها می خواهند تا ماه پیشونی را پیدا کرده و به قصه برگردانند. گروه فیتیله ها در این راه با ماجراهای مهیجی روبرو می شوند.