شبی که ماه کامل شد
بستن
پوستر فیلم  شبی که ماه کامل شد

شبی که ماه کامل شد

فیلمایرانی
.2ساعت و11دقیقه
فیلم «شبی که ماه کامل شد» براساس داستان واقعی «عبدالحمید ریگی» و همسرش «فائزه منصوری» است. روایت دختر جوانی از جنوب شهر تهران که درگیر عشق جوانی شهرستانی می شود و این در حالی است که دختر به دلایلی مجبور به مهاجرت از ایران است که در این مسیر برادرش با او همراه می شود اما در میانه راه اتفاقاتی برای آنها رقم می خورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شبی که ماه کامل شد

نرگس آبیار
محمدحسین قاسمی
نرگس آبیار

خلاصه محتوا

فیلم «شبی که ماه کامل شد» براساس داستان واقعی «عبدالحمید ریگی» و همسرش «فائزه منصوری» است. روایت دختر جوانی از جنوب شهر تهران که درگیر عشق جوانی شهرستانی می شود و این در حالی است که دختر به دلایلی مجبور به مهاجرت از ایران است که در این مسیر برادرش با او همراه می شود اما در میانه راه اتفاقاتی برای آنها رقم می خورد.