ناموجود

آن سوی آینهAnsooye Aayene

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آن سوی آینه

کارگردان: محمدرضا اعلامی

محصولایران
نادر مهندس شرکت نفت است و برای مأموریتی باید به یک شهر جنوبی برود که خانواده اش با او همراه می شوند. در نزدیکی شهر همسر نادر زهره پیرزنی را مشغول کار می بیند که برایش آشنا است، او به روستا می رود تا پیرزن را پیدا کند اما غافلگیر می شود چرا که مردم روستا او را به نام صدف می شناسند...
فیلم‌های پیشنهادی