پوستر فیلم  داستان کامل ترامپ و کووید 19

داستان کامل ترامپ و کووید 19

The Full Story of Trump and COVID-19

.31دقیقه
مستند «داستان کامل ترامپ و کووید 19» در مورد جزئیات اقدامات «دونالد ترامپ» در 4 سال ریاست جمهوری اش و وضعیت آمریکای امروزی و همه گیری کرونا در این کشو...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند داستان کامل ترامپ و کووید 19

 مستند داستان کامل ترامپ و کووید 19
 مستند داستان کامل ترامپ و کووید 19
 مستند داستان کامل ترامپ و کووید 19
 مستند داستان کامل ترامپ و کووید 19
 مستند داستان کامل ترامپ و کووید 19

عوامل سازنده مستند داستان کامل ترامپ و کووید 19

Partal A
Pierce Wilson

درباره مستند داستان کامل ترامپ و کووید 19

مستند «داستان کامل ترامپ و کووید 19» در مورد جزئیات اقدامات «دونالد ترامپ» در 4 سال ریاست جمهوری اش و وضعیت آمریکای امروزی و همه گیری کرونا در این کشور است.