پوستر فیلم  حیثیت

حیثیت

.1ساعت و44دقیقه
فیلم «حیثیت» یا «پرستیژ» داستان دو شعبده باز مقیم لندن است که یکی از آن ها طی یک اشتباه، ناخواسته موجب مرگ همسر دیگری می شود و دیگری برای بی اعتبار کردن قاتل، دست به همه کار می زند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم حیثیت

Christopher Nolan
Christopher NolanAaron Ryder
David Julyan
Lee Smith

خلاصه محتوا

فیلم «حیثیت» یا «پرستیژ» داستان دو شعبده باز مقیم لندن است که یکی از آن ها طی یک اشتباه، ناخواسته موجب مرگ همسر دیگری می شود و دیگری برای بی اعتبار کردن قاتل، دست به همه کار می زند.