نفر سوم
بستن

نفر سومThird Person

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نفر سوم
پیش نمایش

محصولایران
مستند «نفر سوم» روایت حضور ۵۸ روزه سه رزمنده ایرانی از جمله شهید «دانشگر» در جنوب حلب است. شهید «عباس دانشگر» متولد ۱۳۷۲ از شهر سمنان است که اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به سوریه اع...
علی شفیعی