نفر سوم
بستن
پوستر فیلم  نفر سوم

نفر سوم

Third Person

مستندایرانی
.42دقیقه
مستند «نفر سوم» روایت حضور ۵۸ روزه سه رزمنده ایرانی از جمله شهید «دانشگر» در جنوب حلب است. شهید «عباس دانشگر» متولد ۱۳۷۲ از شهر سمنان است که اردیبهشت ...

تصاویر و جزییات مستند نفر سوم

عوامل سازنده مستند نفر سوم

علی شفیعی

درباره مستند نفر سوم

مستند «نفر سوم» روایت حضور ۵۸ روزه سه رزمنده ایرانی از جمله شهید «دانشگر» در جنوب حلب است. شهید «عباس دانشگر» متولد ۱۳۷۲ از شهر سمنان است که اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به سوریه اعزام و در حلب به شهادت رسید.