پوستر فیلم  چهارصد ضربه

چهارصد ضربه

.1ساعت و39دقیقه
فیلم «چهارصد ضربه» داستان یک پسر نوجوان فرانسوی به نام «آنتوان دوآنل» است که در مدرسه با اشتباهات مداوم، مرتباً دردسر ایجاد می کند. والدین او با هم اختلاف دارند. «آنتوان» که بدون توجه مانده، تصمیم می گیرد مدرسه را رها کند و شروع به دروغگویی و سرقت می کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم چهارصد ضربه

François Truffaut
François Truffaut
Jean Constantin
Marie-Josèphe Yoyotte

خلاصه محتوا

فیلم «چهارصد ضربه» داستان یک پسر نوجوان فرانسوی به نام «آنتوان دوآنل» است که در مدرسه با اشتباهات مداوم، مرتباً دردسر ایجاد می کند. والدین او با هم اختلاف دارند. «آنتوان» که بدون توجه مانده، تصمیم می گیرد مدرسه را رها کند و شروع به دروغگویی و سرقت می کند.