اخراج
بستن
پوستر فیلم  اخراج

اخراج

Laying Off

مستندایرانی
.31دقیقه
مستند «اخراج» روایتی متفاوت از اتفاقات پس از شهادت «سردار سلیمانی» است و چالش های تحقق وعده‌ «انتقام سخت» و زمینه های اخراج آمریکا از منطقه را در گفتگ...

تصاویر و جزییات مستند اخراج

 مستند اخراج
 مستند اخراج
 مستند اخراج
 مستند اخراج

عوامل سازنده مستند اخراج

علیرضا منتظری
محمد فریدونی
مجید نوروزی

درباره مستند اخراج

مستند «اخراج» روایتی متفاوت از اتفاقات پس از شهادت «سردار سلیمانی» است و چالش های تحقق وعده‌ «انتقام سخت» و زمینه های اخراج آمریکا از منطقه را در گفتگو با کارشناسان، مورد بررسی قرار می دهد.