پوستر فیلم  میناماتا

میناماتا

.1ساعت و47دقیقه
داستان فیلم «میناماتا» درباره مأموریت یک عکاس مشهور به نام «ویلیام یوجین اسمیت» به میناماتای ژاپن است او در حین تحقیقات، متوجه مسمومیت آب های ساحلی با مواد صنعتی و جیوه توسط شرکت چیسو می شود و در پی انتشار این خبر، اتفاقات مهمی رقم می خورد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم میناماتا

Andrew Levitas
Ryuichi Sakamoto
Nathan Nugent

خلاصه محتوا

داستان فیلم «میناماتا» درباره مأموریت یک عکاس مشهور به نام «ویلیام یوجین اسمیت» به میناماتای ژاپن است او در حین تحقیقات، متوجه مسمومیت آب های ساحلی با مواد صنعتی و جیوه توسط شرکت چیسو می شود و در پی انتشار این خبر، اتفاقات مهمی رقم می خورد.