پوستر فیلم  وال استریت: پول هرگز نمی خوابد

وال استریت: پول هرگز نمی خوابد

.1ساعت و50دقیقه
فیلم سینمایی «وال استریت: پول هرگز نمی خوابد» درباره اقتصاد جهانی است که در آستانه فاجعه ‌ای بی ‌سابقه قرار دارد، کارگزار جوانی از وال استریت با «گوردن جکو» کهنه‌ کار اما بد نام همکار می ‌شود تا ماموریت دوجانبه ‌ای را به سرانجام برسانند. آن‌ ها از یک سو می‌ خواهند جامعه مالی را از سرنوشت شومی که در راه است مطلع سازند و از سوی دیگر به هویت کسی پی‌ ببرند که مسئول مرگ پیش‌ کسوت س...
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم وال استریت: پول هرگز نمی خوابد

Oliver Stone
Craig Armstrong

خلاصه محتوا

فیلم سینمایی «وال استریت: پول هرگز نمی خوابد» درباره اقتصاد جهانی است که در آستانه فاجعه ‌ای بی ‌سابقه قرار دارد، کارگزار جوانی از وال استریت با «گوردن جکو» کهنه‌ کار اما بد نام همکار می ‌شود تا ماموریت دوجانبه ‌ای را به سرانجام برسانند. آن‌ ها از یک سو می‌ خواهند جامعه مالی را از سرنوشت شومی که در راه است مطلع سازند و از سوی دیگر به هویت کسی پی‌ ببرند که مسئول مرگ پیش‌ کسوت سابق کارگزار جوان بوده است.