کیهان: ادیسه ای فضا زمانیCosmos: A Spacetime Odyssey

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

کارگردان: Brannon BragaAnn Druyan

محصولآمریکا
مستند سریالی «کیهان: ادیسه ای فضا زمانی» به معرفی تاریخ علم بشری می پردازد و نظریه های علمی معروف جهان را به زبان ساده برای بیننده بیان می کند. لذا بیشترین حجم مطالب مجمو...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر
فیلم‌های پیشنهادی