پوستر فیلم  کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

Cosmos: A Spacetime Odyssey

.45دقیقه
مستند سریالی «کیهان: ادیسه ای فضا زمانی» به معرفی تاریخ علم بشری می پردازد و نظریه های علمی معروف جهان را به زبان ساده برای بیننده بیان می کند. لذا بی...
  • فصل اول
Not Found...
قسمت‌های بیشتر

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

 مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی
 مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی
 مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی
 مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی
 مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

عوامل سازنده مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

درباره مستند کیهان: ادیسه ای فضا زمانی

مستند سریالی «کیهان: ادیسه ای فضا زمانی» به معرفی تاریخ علم بشری می پردازد و نظریه های علمی معروف جهان را به زبان ساده برای بیننده بیان می کند. لذا بیشترین حجم مطالب مجموعه درباره علم فیزیک و کیهان شناسی است.