پوستر فیلم  ماجراجویی زیکو

ماجراجویی زیکو

Xicos Journey

انیمیشنمکزیکی
.1ساعت و16دقیقه
انیمیشن «ماجراجویی زیکو» درباره دختربچه ای مهربان و بهترین دوستش «زیکو» است. آن ها برای محافظت از کوهی که یک شرکت ظالم قصد نابودی آن را دارد، به ناچار...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات انیمیشن ماجراجویی زیکو

 انیمیشن ماجراجویی زیکو
 انیمیشن ماجراجویی زیکو
 انیمیشن ماجراجویی زیکو
 انیمیشن ماجراجویی زیکو
 انیمیشن ماجراجویی زیکو

عوامل سازنده انیمیشن ماجراجویی زیکو

درباره انیمیشن ماجراجویی زیکو

انیمیشن «ماجراجویی زیکو» درباره دختربچه ای مهربان و بهترین دوستش «زیکو» است. آن ها برای محافظت از کوهی که یک شرکت ظالم قصد نابودی آن را دارد، به ناچار وارد ماجراجویی خطرناکی می شوند. غافل از آن که کلید حل این مشکل بزرگ، در دستان خودشان است.