بابا آمدDad Came

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بابا آمد
مستند «بابا آمد» روایت زندگی همسر و دختر شهید «رضایی نژاد» یک سال پس از شهادت ایشان است. در این مستند با «آرمیتا» دختر شهید مصاحبه شده و شرح شهادت پدر از زبان دختر این شهید گرانقدر برای مخاطب بازگو می شود.