پوستر فیلم  بابا آمد

بابا آمد

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «بابا آمد» روایت زندگی همسر و دختر شهید «رضایی نژاد» یک سال پس از شهادت ایشان است. در این مستند با «آرمیتا» دختر شهید مصاحبه شده و شرح شهادت پدر از زبان دختر این شهید گرانقدر برای مخاطب بازگو می شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند بابا آمد

خلاصه محتوا

مستند «بابا آمد» روایت زندگی همسر و دختر شهید «رضایی نژاد» یک سال پس از شهادت ایشان است. در این مستند با «آرمیتا» دختر شهید مصاحبه شده و شرح شهادت پدر از زبان دختر این شهید گرانقدر برای مخاطب بازگو می شود.