پوستر فیلم  بابا آمد

بابا آمد

Dad Came

مستندایرانی
.30دقیقه
مستند «بابا آمد» روایت زندگی همسر و دختر شهید «رضایی نژاد» یک سال پس از شهادت ایشان است. در این مستند با «آرمیتا» دختر شهید مصاحبه شده و شرح شهادت پدر...

تصاویر و جزییات مستند بابا آمد

 مستند بابا آمد
 مستند بابا آمد
 مستند بابا آمد
 مستند بابا آمد
 مستند بابا آمد

عوامل سازنده مستند بابا آمد

درباره مستند بابا آمد

مستند «بابا آمد» روایت زندگی همسر و دختر شهید «رضایی نژاد» یک سال پس از شهادت ایشان است. در این مستند با «آرمیتا» دختر شهید مصاحبه شده و شرح شهادت پدر از زبان دختر این شهید گرانقدر برای مخاطب بازگو می شود.