پوستر فیلم  زندگی در هوای سرد

زندگی در هوای سرد

Zendegi Dar Havaye Sard

مستندایرانی
.41دقیقه
مستند «زندگی در هوای سرد» درباره نحوه ارتباط افراد در فضای مجازی و بررسی مزایا و معایب این گونه از ارتباطات و تقابل آن با زندگی پیرامون انسان ها می با...

عوامل سازنده مستند زندگی در هوای سرد

علی خسروی
مهدی مطهر
مصطفی خسروی
حمید فنایی

درباره مستند زندگی در هوای سرد

مستند «زندگی در هوای سرد» درباره نحوه ارتباط افراد در فضای مجازی و بررسی مزایا و معایب این گونه از ارتباطات و تقابل آن با زندگی پیرامون انسان ها می باشد.