کنت مونت کریستو

The Count of Monte Cristo

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کنت مونت کریستو

کارگردان: Josée Dayan

سریال «کنت مونت کریستو» داستان «ادموند دانتس» است که محکوم به حبس ابد در زندانی است. او در زندان با «آبه فاریا» دیدار می کند و آدرس گنجی را از «آبه» می گیرد. در ادامه پس از سال ها «آبه» می میرد و «ادموند» از زندان فرار می کند و سراغ گنج می رود که در جزیره «مونت کریستو» پنهان شده است و فقط «مونت» از ...

عوامل سازنده سریال کنت مونت کریستو

  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر