کنت مونت کریستوThe Count of Monte Cristo

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کنت مونت کریستو

کارگردان: Josée Dayan

سریال «کنت مونت کریستو» داستان «ادموند دانتس» است که محکوم به حبس ابد در زندانی است. او در زندان با «آبه فاریا» دیدار می کند و آدرس گنجی را از «آبه» می گیرد. در ادامه پس ...
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر