نفت آباد
بستن

نفت آبادِNaft Abad

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  نفت آباد
پیش نمایش

کارگردان: امیرحسین خلیلی

محصولایران
مستند «نفت آباد» نشان می دهد در یک سیستم پیش رونده بر اساس نفت، چگونه اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد از معنی تهی می شود و زیر سلطه نفت تنها پوسته ای از ظاهر آن ها باقی می ...