ناموجود

تسلیم ناپذیرNo Surrender

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  تسلیم ناپذیر

کارگردان: Peter Mimi

محصولمصر
مامور پلیسی که به ناحق و به دلیل سوء تفاهم در زندان به سر می برد، برای آزادی باید قبول کند که با گروهی مرموز از مصر به مبارزه بپردازد.
فیلم‌های پیشنهادی