روز بله‌گوییYes Day

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روز بله‌گویی

کارگردان: Miguel Arteta

محصولآمریکا
فیلم «روز بله‌گویی» داستان پدر و مادری است که معمولا به فرزندشان «نه» می گویند. اما این بار تصمیم گرفتند تا با یکسری قوانین اساسی در یک روز طوفانی و سرگرم کننده و ماجراجو...
Ben EverardJennifer Garner
Justin Malen
Michael Andrews
Jay Deuby