پوستر فیلم  گلابو سیتابو

گلابو سیتابو

Gulabo Sitabo

فیلمهندی
.1ساعت و53دقیقه
فیلم «گلابو سیتابو» داستان دو همسایه است که یکی از آن ها مستأجر دیگری می باشد. این دو دائم بر سر اجاره بها با هم مشاجره دارند اما مستأجر برای خلاصی از...

تصاویر و جزییات فیلم گلابو سیتابو

 فیلم گلابو سیتابو
 فیلم گلابو سیتابو
 فیلم گلابو سیتابو
 فیلم گلابو سیتابو
 فیلم گلابو سیتابو

عوامل سازنده فیلم گلابو سیتابو

Shoojit Sircar
Sheel KumarRonnie Lahiri
Juhi Chaturvedi

درباره فیلم گلابو سیتابو

فیلم «گلابو سیتابو» داستان دو همسایه است که یکی از آن ها مستأجر دیگری می باشد. این دو دائم بر سر اجاره بها با هم مشاجره دارند اما مستأجر برای خلاصی از این ماجرا فکر جدیدی در سر می پروراند.