ناموجود

35 متری سطح آب 35 Metri Sathe Ab

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  35 متری سطح آب

کارگردان: هومن سیدی

محصولایران
مردی به خاطر نیاز، مجبور است اقدامی انجام دهد که با عقاید دینی اش در تضاد است. از طرفی برای کم کردن بار عذاب وجدانش می خواهد راه حلی دینی برای این کار بیابد و مدام در تکاپوست که همه چیز درست باشد؛ اما انگار نمی تواند به راحتی با این مسأله رو به رو شود.
فیلم‌های پیشنهادی