پوستر فیلم  به همین سادگی‏

به همین سادگی‏

As Simple as That

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «به همین سادگی» روایت زندگی «طاهره» و «امیر» است. «امیر» روز مهمی در پیش دارد و می خواهد در یک مسابقه بین المللی معماری شرکت کند. همسرش به دنبال ...

تصاویر و جزییات فیلم به همین سادگی‏

 فیلم به همین سادگی‏
 فیلم به همین سادگی‏
 فیلم به همین سادگی‏
 فیلم به همین سادگی‏
 فیلم به همین سادگی‏

عوامل سازنده فیلم به همین سادگی‏

درباره فیلم به همین سادگی‏

فیلم «به همین سادگی» روایت زندگی «طاهره» و «امیر» است. «امیر» روز مهمی در پیش دارد و می خواهد در یک مسابقه بین المللی معماری شرکت کند. همسرش به دنبال آن است که محیط آرامی در خانه برایش ایجاد کند اما مشکلاتی برایش پیش می آید.