پوستر فیلم  شغل پرخطر

شغل پرخطر

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «شغل پرخطر» داستان گروهی از کارآگاه های حرفه ای است که برای به دست آوردن اطلاعات از یک باند قاچاق مواد مخدر، مجبور به کار در یک رستوران می شوند تا در پوشش عده ای آشپز بتوانند اطلاعات جمع آوری کنند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم شغل پرخطر

Byeong-heon Lee
Ok Kyung Bang
Se-Young Bae

خلاصه محتوا

فیلم «شغل پرخطر» داستان گروهی از کارآگاه های حرفه ای است که برای به دست آوردن اطلاعات از یک باند قاچاق مواد مخدر، مجبور به کار در یک رستوران می شوند تا در پوشش عده ای آشپز بتوانند اطلاعات جمع آوری کنند.