پوستر فیلم  شغل پرخطر

شغل پرخطر

Extreme Job

.1ساعت و49دقیقه
فیلم «شغل پرخطر» داستان گروهی از کارآگاه های حرفه ای است که برای به دست آوردن اطلاعات از یک باند قاچاق مواد مخدر، مجبور به کار در یک رستوران می شوند ت...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم شغل پرخطر

 فیلم شغل پرخطر
 فیلم شغل پرخطر
 فیلم شغل پرخطر
 فیلم شغل پرخطر
 فیلم شغل پرخطر

عوامل سازنده فیلم شغل پرخطر

Byeong-heon Lee
Ok Kyung Bang
Se-Young Bae

درباره فیلم شغل پرخطر

فیلم «شغل پرخطر» داستان گروهی از کارآگاه های حرفه ای است که برای به دست آوردن اطلاعات از یک باند قاچاق مواد مخدر، مجبور به کار در یک رستوران می شوند تا در پوشش عده ای آشپز بتوانند اطلاعات جمع آوری کنند.