دریاچه ماهی
بستن
پوستر فیلم  دریاچه ماهی

دریاچه ماهی

Fish Lake

فیلمایرانی
.1ساعت و14دقیقه
فیلم «دریاچه ماهی» نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت می‌ کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می‌ رسند و در این میان عشق گمشده‌ ا...

تصاویر و جزییات فیلم دریاچه ماهی

 فیلم دریاچه ماهی
 فیلم دریاچه ماهی
 فیلم دریاچه ماهی
 فیلم دریاچه ماهی

عوامل سازنده فیلم دریاچه ماهی

مریم دوستی
سعید سعدی
کیان مقدم
آرش معیریان

درباره فیلم دریاچه ماهی

فیلم «دریاچه ماهی» نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت می‌ کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می‌ رسند و در این میان عشق گمشده‌ ای پیدا می‌شود.