دریاچه ماهی
بستن

دریاچه ماهیFish Lake

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  دریاچه ماهی
پیش نمایش

کارگردان: مریم دوستی

محصولایران
فیلم «دریاچه ماهی» نگاهی به وقایع پس از جنگ دارد و داستان چند خانواده را روایت می‌ کند که در نقطه مشترکی به یکدیگر می‌ رسند و در این میان عشق گمشده‌ ای پیدا می‌شود.
سعید سعدی
کیان مقدم
آرش معیریان