ناموجود

دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاهPirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه

کارگردان: Gore Verbinski

محصولآمریکا
در جریان یک سفر دریایی پسر بچه‌ای از غارت دزدان دریایی بدست فرماندار انگلستان نجات پیدا می‌کند. دختر فرماندار بر گردن پسرک سکه‌ای پیدا می‌کند که متعلق به دزدان دریایی است. او که می‌داند دزدان دریایی را اعدام می‌کنند، سکه را مخفی نزد خود نگه می‌دارد...
فیلم‌های پیشنهادی