پوستر فیلم  محرم ملکوت

محرم ملکوت

Mohreme Malakout

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «محرم ملکوت» به زندگی و مشی برخورد «آیت الله خوشوقت» از زبان اطرافیان و شاگردان این استاد اخلاق می پردازد.

تصاویر و جزییات مستند محرم ملکوت

 مستند محرم ملکوت
 مستند محرم ملکوت
 مستند محرم ملکوت
 مستند محرم ملکوت
 مستند محرم ملکوت

عوامل سازنده مستند محرم ملکوت

درباره مستند محرم ملکوت

مستند «محرم ملکوت» به زندگی و مشی برخورد «آیت الله خوشوقت» از زبان اطرافیان و شاگردان این استاد اخلاق می پردازد.