خرده روایت هاFragments

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  خرده روایت ها
مستند سریالی «خرده روایت ها» در مرحله اول در سه قسمت در خصوص شهید «لاجوردی» و پنج قسمت درباره شهید «رجایی» ساخته شده است.
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر