پوستر فیلم  بازی های ذهن

بازی های ذهن

Mind Games

انیمیشنآمریکایی
.2دقیقه
انیمیشن «بازی های ذهن» داستان یک ذهن سرگردان و بازیگوش است که به دنبال حقیقت و در جست و جوی معنای حقیقی زندگی است.

تصاویر و جزییات انیمیشن بازی های ذهن

 انیمیشن بازی های ذهن
 انیمیشن بازی های ذهن
 انیمیشن بازی های ذهن
 انیمیشن بازی های ذهن
 انیمیشن بازی های ذهن

عوامل سازنده انیمیشن بازی های ذهن

Jiaqi Emily Yan
Mason Self

درباره انیمیشن بازی های ذهن

انیمیشن «بازی های ذهن» داستان یک ذهن سرگردان و بازیگوش است که به دنبال حقیقت و در جست و جوی معنای حقیقی زندگی است.