پوستر فیلم  نردبان 49

نردبان 49

.1ساعت و15دقیقه
فیلم «نردبان 49» داستان آتش نشانی به نام «جک ماریسن» است که در واحد آتش نشانی «نردبان 49» مشغول به کار می شود. سرپرستی وی با «کاپیتان مایک کندی» است. روزی در یکی از عملیات ها برای خاموش کردن آتش، گیر می افتد و حوادثی برایش رخ می دهد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نردبان 49

Jay Russell
Casey Silver
Lewis Colick
William Ross

خلاصه محتوا

فیلم «نردبان 49» داستان آتش نشانی به نام «جک ماریسن» است که در واحد آتش نشانی «نردبان 49» مشغول به کار می شود. سرپرستی وی با «کاپیتان مایک کندی» است. روزی در یکی از عملیات ها برای خاموش کردن آتش، گیر می افتد و حوادثی برایش رخ می دهد.