کشمیر، بهشت فراموش شدهKashmir, A Forgotten Paradise

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کشمیر، بهشت فراموش شده

کارگردان: سید سلیم غفوری

محصولایران
مستند «کشمیر، بهشت فراموش شده» در مورد واقعیت های این منطقه زیبا در قاره آسیاست. «کشمیر» را به درستی بهشت روی زمین نامیده اند. منطقه ای بسیار زیبا با رودخانه ها و دریاچه ...
سید سلیم غفوری
مصطفی حریری
وحید فرجی
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر