پوستر فیلم  ردپایی بر شن

ردپایی بر شن

فیلمایرانی
.1ساعت و33دقیقه
فیلم «ردپایی بر شن» در زمان جنگ جهانی دوم و حضور نیروهای متفقین در «ایران» ، یک گروه نقشه برداری ارتش «شوروی» در مناطق کویری «ایران» گم می شوند. دو تن از آن ها بر اثر تشنگی و گرسنگی جان می سپارند و یک نفر نیز هنگام تعرض به جوانی کویری که در حال بازگشت از سربازی است، به دست یک کویری دیگر کشته می شود.

عوامل سازنده فیلم ردپایی بر شن

محمدرضا هنرمند
بهرام صابری
حسین ترابی

خلاصه محتوا

فیلم «ردپایی بر شن» در زمان جنگ جهانی دوم و حضور نیروهای متفقین در «ایران» ، یک گروه نقشه برداری ارتش «شوروی» در مناطق کویری «ایران» گم می شوند. دو تن از آن ها بر اثر تشنگی و گرسنگی جان می سپارند و یک نفر نیز هنگام تعرض به جوانی کویری که در حال بازگشت از سربازی است، به دست یک کویری دیگر کشته می شود.