هفتمین پسر

Seventh Son

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  هفتمین پسر

کارگردان: Sergei Bodrov

فیلم «هفتمین پسر» درباره «گریگور» معروف به پسر هفتم، مردی می باشد که محافظ سرزمینش است. وی دارای قدرت های بسیاری است که سبب حفاظت سرزمینش از پلیدی ها می گردد. با این حال او مثل سابق نمی تواند در کار خود بهترین باشد به همین دلیل به دنبال جایگزینی برای خود می گردد.

عوامل سازنده فیلم هفتمین پسر