ناموجود

شرقیThe Eastern

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  شرقی

کارگردان: مسعود طاهری

محصولایران
مستند "شرقی" پرتره‌ای از زندگی، آثار، افکار و اندیشه‌های پروفسور «توشیهیکو ایزوتسو» فیلسوف، اسلام شناس و قرآن پژوه ژاپنی است که توجه ویژه ای به سنت های شرقی اعم از عرفانی، فلسفی و آیین های شرقی مانند اسلام، تائوئیسم و بودیسم داشت که در نهایت به مطرح کردن فلسفه اصلیش یعنی فلسفه شرقی شد که بخش بزرگی از مستند به شکل گیری پایه‌ها و نقد همین فلسفه اختصاص دارد.
مسعود طاهری
مسعود طاهری
فیلم‌های پیشنهادی