ناموجود

قرارداد شرافتمندانهGentleman's Agreement

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  قرارداد شرافتمندانه

کارگردان: Elia Kazan

محصولآمریکا
فیلیپ گرین نویسنده بسیار محترم است که توسط یک مجله ملی استخدام شده است تا یک سری مقالات درباره ضد یهودیت در آمریکا بنویسد...
فیلم‌های پیشنهادی