پوستر فیلم  مردی برای تمام فصول

مردی برای تمام فصول

.1ساعت و53دقیقه
فیلم «مردی برای تمام فصول» در سال ۱۵۲۸ اتفاق می افتد. پادشاه «هنری هشتم» از ازدواج با بیوه برادرش فرزندی ندارد و خواهان طلاق است اما پاپ چنین اجازه‌ ای نمی دهد. «سر توماس مور» در مقام صدراعظمی، جانشین «کاردینال» می شود و «هنری» امیدوار است بتواند به کمک او طلاق را عملی کند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم مردی برای تمام فصول

Fred Zinnemann
Fred Zinnemann
Robert Bolt
Georges Delerue
Ralph Kemplen

خلاصه محتوا

فیلم «مردی برای تمام فصول» در سال ۱۵۲۸ اتفاق می افتد. پادشاه «هنری هشتم» از ازدواج با بیوه برادرش فرزندی ندارد و خواهان طلاق است اما پاپ چنین اجازه‌ ای نمی دهد. «سر توماس مور» در مقام صدراعظمی، جانشین «کاردینال» می شود و «هنری» امیدوار است بتواند به کمک او طلاق را عملی کند.