مردی برای تمام فصول

A Man For All Seasons

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مردی برای تمام فصول

کارگردان: Fred Zinnemann

محصولانگلیس
فیلم «مردی برای تمام فصول» در سال ۱۵۲۸ اتفاق می افتد. پادشاه «هنری هشتم» از ازدواج با بیوه برادرش فرزندی ندارد و خواهان طلاق است اما پاپ چنین اجازه‌ ای نمی دهد. «سر توماس مور» در مقام صدراعظمی، جانشین «کاردینال» می شود و «هنری» امیدوار است بتواند به کمک او طلاق را عملی کند.

عوامل سازنده فیلم مردی برای تمام فصول

Fred Zinnemann
Robert Bolt
Georges Delerue
Ralph Kemplen