پوستر فیلم  جزیره فارسی

جزیره فارسی

Persian Island

مستندایرانی
.26دقیقه
مستند «جزیره فارسی» علاوه بر اینکه برای اولین بار تصاویری از جزیره نظامی فارسی را برای مخاطبان به تصویری میکشد ناگفته هایی از نحوه دستگیری و بازداشت ت...

تصاویر و جزییات مستند جزیره فارسی

 مستند جزیره فارسی
 مستند جزیره فارسی
 مستند جزیره فارسی
 مستند جزیره فارسی
 مستند جزیره فارسی

عوامل سازنده مستند جزیره فارسی

درباره مستند جزیره فارسی

مستند «جزیره فارسی» علاوه بر اینکه برای اولین بار تصاویری از جزیره نظامی فارسی را برای مخاطبان به تصویری میکشد ناگفته هایی از نحوه دستگیری و بازداشت تفنگداران ارتش آمریکا را روایت می کند.