روباه و پرنده

The Fox and the Bird

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روباه و پرنده
فیلم کوتاه «روباه و پرنده» داستان یک روباه تنها است که به طور تصادفی خود را در موقعیت پدر جوجه ای تازه متولد شده می یابد. سرنوشت آن ها موقتاً به هم گره می خورد تا زمانی که روباه و پرنده به یاد بیاورند که طبیعت برنامه متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته است.

عوامل سازنده فیلم کوتاه روباه و پرنده

Robert Bonner
Christophe Pagnon