ناموجود

آدمک هاAdamakha

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  آدمک ها

کارگردان: علی قوی تن

محصولایران
مراد که از نوجوانی به دلیل جرایم مختلف در زندان بوده، پیش از آزاد شدن به سراغ پیرمردی به نام حشمت می رود که مراد بسیار مدیون اوست...
فیلم‌های پیشنهادی